Open Water Diver + Advanced Adventurer

open water diver+advanced adventurer

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นดำน้ำ

SSI Open Water Diver + SSI Advanced Adventurer

24,900 บาท

wave logo

สำหรับคอร์ส SSI Open Water Diver + SSI Advanced Adventurer  เป็นการเรียนดำน้ำลึกในแหล่งน้ำเปิดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับขั้นสูง ภายใน 5 วัน เป็นคอร์สเรียนดำน้ำที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในเรียนดำน้ำแบบเต็มหลักสูตร เพื่อเป็นนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองในระดับความลึกสูงสุดตั้งแต่ 18 เมตร ไปจนถึง 30 เมตร และสามารถเออกท่องเที่ยวดำน้ำได้ทั่วโลก

 ในคอร์ส SSI Open Water Diver หลักสูตรนี้จะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการดำน้ำอย่างปลอดภัย คุณจะได้เรียนทฤษฎีในห้องเรียน การใช้อุปกรณ์ และการฝึกภาคปฏิบัติในสระน้ำและแหล่งน้ำเปิด ภายใต้การดูแลของครูผู้ฝึกสอนแบบนักเรียน 2 คน ต่อครู 1 คน ซึ่งนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ครูผู้ฝึกสอนสามารถดูแลและทำการสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ส่วนนักเรียนเองก็จะได้รับความปลอดภัยและประสบการณ์การดำน้ำที่สนุกมากยิ่งขึ้น 

สำหรับคอร์ส SSI Advanced Adventurer เป็นคอร์สต่อเนื่องที่คุณสามารถเรียนได้หลักจากที่คุณผ่านหลักสูตร SSI Open Water Diver แล้วคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อยากพัฒนาทักษะการดำน้ำของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยคอร์ส SSI Advanced Adventurer จะเปิดโอกาสให้คุณได้ลองดำน้ำในรูปแบบลักษณะพิเศษต่างๆ จำนวน 5 แบบ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกเรียนแบบเต็มหลักสูตรในลักษณะพิเศษแบบใดแบบหนึ่ง

ในคอร์ส SSI Advanced Adventurer หลักสูตรนี้จะสอนทฤษฏีและการปฏิบัติเบื้องต้นของการดำน้ำในรูปแบบลักษณะพิเศษต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
1. การดำน้ำลึก (หลังจากผ่านหลักสูตร คุณจะเป็นนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองในระดับความลึกสูงสุด 30 เมตร)

2. ฝึกการลอยตัวที่สมบูรณ์แบบ

3. ฝึกการนำทางใต้น้ำ

4. การดำน้ำในเวลากลางคืน / การมองเห็นที่จำกัด

5. การดำจุดที่เรือจม

หรือ 6. การดำน้ำกับคลื่นและกระแสน้ำ
หลังจากที่คุณผ่านคอร์ส  SSI Open Water Diver + SSI Advanced Adventurer คุณก็จะได้รับบัตรรับรองการเป็นนักดำน้ำที่สามารถไต่ระดับลงไปได้มากยิ่งขึ้นที่ความลึกสูงสุง 30 เมตรซึ่งคุณสามารถไปดำน้ำกับเพื่อนนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองเช่นเดียวกับคุณ ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ตลอดชีวิต

บุคคลที่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

มีอายุขั้นต่ำ 10 ปี

หากคุณตอบแบบสอบถามทางการแพทย์ด้วยคำตอบ “NO ” ในทกๆข้อ คุณก็สามารถเรียนได้ แต่หากคุณมีคำตอบ “ YES “ ขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน หรือปรึกษาขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเรียนดำน้ำ

ระยะเวลาในการเรียน

5 วัน

วันที่ 1 เรียนภาคทฤษฏี
วันที่ 2 เรียนภาคปฏิบัติ
วันที่ 3,4,5 ออกสอบดำน้ำที่ทะเล
wave logo

ราคารวม

ดำน้ำในทะเลเปิด 9 ครั้ง
ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ
สื่อการเรียนออนไลน์
ใบรับรองดำน้ำแบบดิจิตัล
อาหารเช้า อาหารเที่ยง ของว่าง และ เครื่องดื่มบนเรือ
สมุดบันทึกการดำน้ำ
เสื้อยืด Amity Diving Club
ภาพถ่ายใต้น้ำจากช่างภาพมืออาชีพ เจ้าของเพจ “หยอยไปไหน” (ขึ้นอยู่กับตารางงานช่างภาพ)
ประกันดำน้ำ

กำหนดการ

วันที่ 1

13:00

พบครูผู้ฝึกสอนที่ Amity Diving Club การลงทะเบียน, ปฐมนิเทศ, ภาควิชาการ, การลองอุปกรณ์

วันที่ 2

10:00

พบกันที่ ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เรียนทฤษฏีและการใช้อุปกรณ์

12:00

รับประทานอาหารเที่ยง

13:00

ฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

17:00

ออกเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3

07:45

พบกันที่ท่าเรือฉลอง ออกสอบดำน้ำในทะเล จำนวน 3 ไดร์ฟ (ทานอาหารเช้า, อาหารเที่ยง และอาหารว่างบนเรือ)

18:00

กลับสู่ท่าเรือฉลอง

วันที่ 4

07:45

พบกันที่ท่าเรือฉลอง ออกสอบดำน้ำในทะเล จำนวน 3 ไดร์ฟ (ทานอาหารเช้า, อาหารเที่ยง และอาหารว่างบนเรือ)

18:00

กลับสู่ท่าเรือฉลอง

วันที่ 5

07:45

พบกันที่ท่าเรือฉลอง ออกสอบดำน้ำในทะเล จำนวน 3 ไดร์ฟ (ทานอาหารเช้า, อาหารเที่ยง และอาหารว่างบนเรือ)

18:00

กลับสู่ท่าเรือฉลอง

More Information

Phone: +6684-156-9514

E-Mail

Booking Day Trip: [email protected]
Booking Liveaboard: [email protected]

Chat with us
via WhatsApp