เคยติดโควิด-19 จะสามารถดำน้ำได้ไหมนะ ?

ดำน้ำหลังหายโควิดได้ไหม

ในปัจจุบันเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเชื้อไวรัสโคโรนามีผลต่อระบบปอดและทางเดินหายใจโดยตรง การติดเชื้อโควิด-19 นับว่าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ถึงแม้ว่าผู้ที่ติดเชื้อจะดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ แต่บางคนยังประสบกับภาวะหลังโควิด-19 ต่อเนื่องนานหลายเดือนนับจากการติดเชื้อ หรือที่เรียกว่าภาวะ “ลองโควิด” (Long Covid) นักดำน้ำหลายๆ คนอาจเคยเป็นโรคโควิด-19 และบางคนยังคงประสบกับอาการลองโควิด และสังสัยว่าสามารถกลับมาดำน้ำได้ไหม ? หรือการไปดำน้ำจะส่งผลกระทบอะไรหรือไม่

อาการของลองโควิดถึงแม้ว่าจะมีอาการไม่รุนแรง แต่หากมีอาการเหล่านี้ก็ไม่ควรดำน้ำเนื่องจากการดำน้ำจำเป็นต้องใช้แรงกาย สุขภาพจิตและการหายใจที่ดี ซึ่งผลกระทบจากอาการของโควิด-19 จะทำให้ความทนทานของร่างกายลดลง  และในสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่มีความดันที่สูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขณะดำน้ำลึก หรือเพิ่มความเสี่ยงที่อากาศจะติดอยู่ภายในปอดซึ่งอาจทำให้ปอดบาดเจ็บจากการขยายตัวหรือเส้นเลือดอุดตันของหลอดเลือดแดง และอาการของลองโควิดที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางกาย อาจทำให้เรารับมือกับสภาวะต่างๆ ได้ยากขึ้น เช่น การว่ายทวนกระแสน้ำที่เชี่ยว หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ นักดำน้ำควรที่จะหายเป็นปกติดี ไม่มีภาวะ Hypoxia หรือภาวะออกซิเจนต่ำ ก่อนที่จะกลับไปดำน้ำอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย

ก่อนกลับไปดำน้ำหลังหายจากโรคโควิด-19 ควรทำอย่างไร

1. ให้ร่างกายฟื้นฟูเต็มที่

สิ่งแรกที่ควรทำคือใจเย็นๆ และรอให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูเต็มที่ จนสมรรถนะของร่างกายกลับสู่ปกติ หากสุขภาพดีขึ้นแต่ยังคงมีอาการ ก็ยังไม่ควรจะเสี่ยงที่จะดำน้ำ ควรรอให้ครบ 30 วันหลังจากไม่มีอาการ เพื่อความปลอดภัยและจะได้ดำน้ำได้อย่างสนุกสนาน

2. ประเมินสมรรถภาพก่อนดำน้ำ

ประเมินร่างกายก่อนกลับไปดำน้ำ การประเมินร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการทนทานของร่างกาย ด้วยการวัดระดับความอิ่มตัวของระดับออกซิเจน หากเคยเข้ารับการรักษาปอดจากโรคโควิด-19 ควรรออย่างน้อย 3 เดือน และทำการตรวจสมรรถภาพทางปอด (Spirometer) ซึ่งเป็นการวัดปริมาตรอากาศเข้าและออกจากปอด เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ หากเคยรับการรักษาเนื่องจากปัญหาทางหัวใจที่เกิดจากโรคโควิด-19 ควรรออย่างน้อย 3 เดือน และตรวจสอบประเมินการเต้นของหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของหัวใจเป็นปกติ

กลับไปดำน้ำหลังหายโควิด

วิธีป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ในการดำน้ำ

1. เว้นระยะห่าง

ดำเนินตามมาตรการ Social Distancing ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนดในระหว่างการดำน้ำ โดยเฉพาะขณะอยู่บนผิวน้ำและเมื่ออยู่รวมกันบนเรือ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคม หากมีอาการป่วย หรือมีไข้ควรพักผ่อนดูอาการ ไม่ควรฝืนมาดำน้ำ

2. ฆ่าเชื้ออุปกรณ์

ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมทั้งอุปกรณ์ส่วนตัวและอุปกรณ์ให้เช่า เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปริมาณน้ำยาที่เหมาะสมต่อการทำความสะอาด

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ของผู้อื่น

ควรใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนขึ้นเรือ ก่อนและหลังสัมผัสกับอุปกรณ์ หรือตอนออกจากห้องน้ำ หากจะเช็คตัวจ่ายอากาศสำรอง (regulator) ให้ใช้วิธีการกดปุ่มไล่อากาศแทนการหายใจ

4. สวมหน้ากากอนามัย

ขณะที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นบนเรือ ควรสวมหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นที่ระเบียง ดาดฟ้า หรือห้องส่วนรวม ที่ต้องพบปะกับผู้คนเยอะๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

5. ไม่ใช้น้ำลาย

หลีกเลี่ยงการใช้น้ำลายตัวเองในการล้างหน้ากาก หากต้องการป้องกันฝ้าขึ้นหน้ากากควรใช้สเปรย์กันฝ้า หรือสบู่แทนการใช้น้ำลาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการนำพาเชื้อไวรัส

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้เราต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเพื่อให้ได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยเฉพาะการมาดำน้ำที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหลายคนอย่างเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว เมื่อหายป่วยก็สามารถกลับมาดำน้ำได้อย่างปกติ เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการระวังทั้งตนเองและผู้อื่น  ทางโรงเรียน Amity เองก็มีมาตรการป้องกัน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนและลูกค้าทุกท่าน เพื่อที่จะได้กลับมาดำน้ำชื่นชมโลกใต้ทะเลอันงดงามอย่างสนุก ไร้กังวลใจค่ะ

Chat with us
via WhatsApp